Drobečková navigace

Úvod > Obec

Obec

Obec Křižovatka (okres Cheb)

Obecní úřad Křižovatka zajišťuje správu nad katastrálním územím Křižovatka, Nová Ves u Křižovatky a Mostek u Křižovatky. Při posledním sčítání obyvatel bylo zjištěno v obci Křižovatka 57 domů, 2 rekreační chalupy s 215 trvale žijícími obyvateli, v obci Nová Ves 14 domů s 38 trvale žijícími obyvateli. V obci se začalo rozvíjet i soukromé podnikání a bylo opraveno nebo nově postaveno několik domů.

V obci byly proinvestovány nemalé prostředky k modernizaci obce. Byl zde vybudován vodovod a kanalizace spolu s čističkou odpadních vod. Rovněž byla provedena plynofikace celé obce. Obec má od roku 2004 schválen Územní plán obce, který se v současné době aktualizuje. V roce 2012 byl zpracován Místní program obnovy vesnice podle kterého jsou připravovány a realizovány různé projekty. V roce 2007 se podařil vybudovat přivaděč pitné vody do obce Nová Ves a zajistit tak základní potřebu obyvatel této obce, která byla po dlouhá léta nedosažitelná. Nejen pro místní, ale i přespolní a přijíždějící turisty máme k dispozici kompletně opravenou tělocvičnu s posilovnou, fotbalové hřiště a společenský sál s aparaturou, osvětlením a videoprojekcí. V roce 2013 došlo k demolici hasičské zbrojnice a následné výstavbě nové budovy, kde našli své zázemí nejen místní dobrovolní hasiči, ale i technická četa obecního úřadu a ostatní místní spolky. V budovaném areálu najdete víceúčelové hřiště s tartanovým povrchem pro různé druhy míčových her a také altán s otevřeným krbem pro trávení volného času, takové "Multifunkční centrum".

V obci v současné době pracuje Sbor dobrovolných hasičů, který se účastní mnoha soutěží. O zdraví duch a krásy těla se stará Tělovýchovná jednota Křižovatka a fotbalový klub ZD Křižovatka. O obecní rybníky se starají Rybáři Křižovatka, kteří každoročně na vánoce pro všechny místní připravují štědrovečerního kapříka. V obci je v provozu místní hospůdka a prodejna smíšeného zboží se základními potravinami a drogistickým zbožím. Za službami občané obce dojíždějí do okolních měst. Matriční úřad je ve Skalné, o pořádek v obci se stará Policie ČR Plesná, o zdraví občanů pečuje zdravotnické zařízení v Plesné a Skalné. Školy děti navštěvují v celém okolí, ale převážně ve Skalné a Františkových Lázních. Naše předškoláky vozí teta Dáša do mateřské školy v Novém Kostele.