Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

   

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

Vyhláška č.3/2011 - Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství (pdf, 593 kB)

21. 5. 2011

Vyhláška č. 1/2021 - O odpadech (pdf, 290 kB)

3 . 4. 2021

Vyhláška č. 2/2021 - O místním poplatku ze psů (pdf, 211 kB)

3. 4. 2021

Vyhláška č. 3/2021 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství (pdf, 524 kB)

3. 4. 2021

Vyhláška č. 4/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy (pdf, 193 kB)

3. 4. 2021

Vyhláška č. 5/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

16.7.2021

Vyhláška č. 6/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

1.1.2022

Vyhláška č. 1/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

1.1.2023

 

Archiv vyhlášek